Välkommen till Alma SFI

Sfi- vägen in i samhället!

På Alma Folkhögskola står vi för alla människors lika värde och här bemöts alla med respekt. Vi tror på att mångfald berikar. Vi tror att lärande bör präglas av öppenhet, nyfikenhet och engagemang. Almas pedagogik bygger på att deltagarna tar ansvar och är aktiva. Vi som jobbar på Alma stöttar dig på vägen till ditt mål.

 

Efter avslutade studier på Alma Folkhögskola vill vi att deltagarna:

 • har uppnått målen för kurserna och fått betyg
 • har fått mervärden på vägen till sina betyg
 • känner sig mer delaktiga i samhället
 • upplever att de haft inflytande över sin utbildning
 • har tränat på demokratiska arbetsformer
 • har utvecklat sin samarbetsförmåga med andra personer
 • har lärt känna sig själva lite bättre och fått ökat självförtroende
 • känner att de klarar att ta ansvar för sin utveckling
 • har vidgat sina perspektiv, samt ökat sin förståelse för det som tidigare varit okänt

 

Alma Folkhögskola förväntar sig att de som börjar hos oss:

 • tar eget ansvar för sin närvaro och sitt engagemang
 • bjuder på sig själv, sina kunskaper och erfarenheter
 • bidrar till en trygg, kamratlig och tillåtande atmosfär
 • talar om när de behöver hjälp

 

Alma Folkhögskola vill garantera en god utbildning, därför ska vår pedagogiska personal ge deltagarna:

 • stöd och hjälp att uppnå kursmålen
 • utrymme att påverka innehållet i kursen
 • tillfällen att mötas, samtala, trivas och dela med sig av sina tankar och erfarenheter, både i klassrummet och utanför
 • möten med personer från yrkes- och samhällsliv och studiebesök som ska bidra till ökad inblick i och förståelse för samhället och civilsamhället
 • uppmuntran till vidare studier genom studie- och yrkesvägledning samt studiebesök