Angered

SFI – Svenska för invandrare

I samarbete med föreningen Qamar finns det nu möjlighet att läsa SFI i Angered. Alma Folkhögskolas kurser i svenska för invandrare (SFI) riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska. Du får träna på att läsa, skriva, lyssna och prata. Du får också lära dig om det svenska samhället, kulturen och arbetslivet. 

Hos oss läser du samma kurser i SFI och får betyg på samma sätt som om du valt att gå kurser i SFI som kommunen arrangerar. Alma Folkhögskola har ingen kö till SFI. Du kan börja hos oss så fort du fått godkänt av din hemkommun att läsa SFI. 

Alma Folkhögskola i samarbete med

Hur ansöker jag?

Besök Studie- och yrkesvägledningen på Rosenlundsplatsen 2 och tala om att du vill studera på Alma Folkhögskola. 

Visa upp giltig id-handling. De kontrollerar om du har rätt till att läsa SFI och testar vilken nivå du ska börja på.

Öppettider: Måndag 10-15.30, Tisdag: 10-18.30, Onsdag 10-15.30, Torsdag: 13-15.30, Fredag: 10-14

Studie- och yrkesvägledningen

Rosenlundsplatsen 2

 

Behöver du hjälp med din ansökan?
Gör ett besök på skolexpeditionen på Örngatan 6 eller ring oss på 031-707 48 30 så hjälper vi dig. 

Krav på sökande

  1. Du måste ha fyllt 20 år
  2. Svenskt personnummer eller vara EU-medborgare
  3. Personbevis eller giltig id-handling

Om kursen

Utbildningstyp

SFI, studieväg 1, 2 och 3 samt kurserna A, B och C


Förkunskaper

Inga


Utbildningens omfattning

15 timmar/vecka lärarledd undervisning. Utöver det finns möjlighet att studera på egen hand i våra lokaler.


Nästa kursstart

Löpande – ingen kö. Du kan börja hos oss så fort du fått godkänt av din hemkommun att läsa SFI. 


Ansökningsperiod

Löpande


Plats

Qamar, Angereds torg 3 (Angered centrum)


Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar inte för böcker eller övrigt material. Du får betyg efter varje avslutad SFI-kurs.