Om oss

Alma är en mötesplats för människor och organisationer i civilsamhället som vill utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vår verksamhet utgår från en tydlig värdegrund och en vision där vi sätter människan i fokus. Vårt arbetssätt präglas av öppenhet, nyfikenhet och engagemang och där vi möter varandra med ömsesidig respekt. Mångfald berikar oss som individer och grupp och är därför något vi eftersträvar.

Organisation
Almas Folkhögskolas verksamhet är indelad i fyra delar. Det är vår skolavdelning, vår uppdragsverksamhet, vår projektavdelning och vårt dotterbolag Alma Folkhögskola Uppdrag AB. Tillsammans är vi Alma. Alma Folkhögskola har sitt säte i Stockholm. Alma Folkhögskola Göteborg är en av flera skolor som tillhör skolavdelningen i Alma Folkhögskolas verksamhet.

Folkhögskolor skiljer sig från övriga utbildningsanordnare genom att de tillåts ha ägare – sk huvudmän – med politiska eller ideologiska värderingar. Huvudman för Alma folkhögskola är Alma Folkhögskoleförening. Den består av följande organisationer (i bokstavsordning): Afasiförbundet, Bygdegårdarnas Riksförbund, Centerpartiet, Centerpartiets Ungdomsförbund, Liberalerna, Förbundet Vi Unga, Hushållningssällskapen, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Sveriges Hembygdsförbund och SPF Seniorerna.

Historia
Alma Folkhögskola startade 1980 under namnet Sånga-Säby Folkhögskola som ett initiativ av Studieförbundet vuxenskolan (SV) i samarbete med LRF. Man såg framför sig möjligheten att skapa ett centrum för idé- och tankeutveckling för SV och dess organisationer.

1995 bytte skolan namn till Alma Folkhögskola. Folkhögskolan finns idag både i Liljeholmen och Haninge med filialer i Göteborg och Borås.

Alma Folkhögskola Göteborg startade 2016 då man såg ett ökande behov SFI-undervisning och man ville vara delaktig i att stärka samhället och ge människor makt att forma sina liv.

Värdegrund & vision
Alma Folkhögskolas värdegrund bygger på en övertygelse om alla människors lika värde och rättigheter. Vi tror på individens frihet och makt över sitt eget liv samt inneboende förmåga att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar och egen vilja.

Pedagogiskt utgår Alma folkhögskola från folkbildningens idéer om delaktighet, öppenhet, nyfikenhet och engagemang. Alma folkhögskola ser ett starkt civilsamhälle som en viktig grundpelare för det demokratiska samhället.

Almas vision är att alla deltagare i Almas verksamheter ska utvecklats som människor och därigenom stärkas sin roll som självständiga medborgare och sin förmåga till egen försörjning.