Borås

SFI – Svenska för invandrare

Alma Folkhögskolas kurser i svenska för invandrare (SFI) riktar sig till dig som har annat modersmål än svenska. Vi har lärare med lång erfarenhet från SFI, både infödda och med annan kulturell bakgrund som kan ge språkstöd på olika modersmål. Du får träna på att läsa, skriva, lyssna och prata. Du får också lära dig om det svenska samhället, kulturen och arbetslivet.

Hos oss läser du samma kurser i SFI och får betyg på samma sätt som om du valt att gå kurser i SFI som kommunen arrangerar. Alma Folkhögskola har ingen kö till SFI. Du kan börja hos oss så fort du fått godkänt att läsa SFI av Studie- och yrkesvägledningen. 

Hur ansöker jag?

Besök Studieförbundet Vuxenskolan på Druveforsvägen 8 och tala om att du vill studera på Alma Folkhögskola. Om du behöver hjälp med din ansökan eller har frågor, kontakta oss på skolexpeditionen. 

Visa upp giltig id-handling.

Öppettider: Måndag till Torsdag 8-15 och Fredag 8-13

Studieförbundet Vuxenskolan

Druveforsvägen 8

Krav på sökande

  1. Du har rätt att läsa sfi från andra kalenderhalvåret det år du fyller 16
  2. Svenskt personnummer eller vara EU-medborgare
  3. Personbevis eller giltig id-handling

Om kursen

Utbildningstyp

SFI studieväg 1, 2,3 och kurserna A, B, C och D (studieväg 1 kan du läsa från den 19 oktober)


Förkunskaper

Inga


Utbildningens omfattning

15 timmar/vecka lärarledd undervisning. Utöver det finns möjlighet att studera på egen hand i våra lokaler.


Nästa kursstart

Löpande – ingen kö


Ansökningsperiod

Löpande


Platser

– Mariedalsvägen 5
– Druveforsvägen 8


Övrigt

Utbildningen är kostnadsfri. Du betalar inte för böcker eller övrigt material. Du får betyg efter varje avslutad SFI-kurs.